Reklama
 
Blog | Zuzana Candigliota

Stěžovatelka, která pokutu za odmítnutí očkování dotáhla k Ústavnímu soudu: Jsem ráda, že náš případ vyvolal takovou diskusi

Před měsícem plénum Ústavního soudu rozhodlo o tom, že povinné očkování a možnost ukládat pokuty rodičům za jeho nesplnění je v souladu s Ústavou. Případ zastupuje Liga lidských práv a ještě není u konce. Zde přináším vyjádření stěžovatelky, která pracuje jako terapeutka autistických dětí a u svého dítěte odmítla očkování hexavakcínou:

Přestože se Ústavní soud vyjádřil k první části našeho případu negativně a naši žádost zamítl, vidím i pozitivní důsledky tohoto vyjádření.  Veřejná diskuse, která se díky našemu případu spustila, je velice žádoucí a dlouhá léta tu chyběla. Před 10 lety nebylo tak běžné o očkování přemýšlet. Bylo většinou pasivně přijímáno, považováno pouze za prospěšné a bezpečné. Lidé, kteří se obávali vážných nežádoucích účinků očkování, byli považováni za exoty.


Také jsem moc ráda, že soud doporučil ukotvit v zákoně kompenzace za případné poškození očkováním. Takže na jednu stranu jsme pokutováni za to, že máme strach o své dítě, a na druhou stranu soud nepřímo uznává, že vážné nežádoucí účinky se vyskytnout mohou.

Během posledních 16 let jsem se setkala se stovkami rodin dětí s poruchami autistického spektra z mnoha zemí světa (USA, EU, ČR).  Desítky těchto rodičů se mi během let mojí práce svěřili se svým podezřením na možnou spojitost autismu jejich dítěte s očkováním. Někteří si všimli změny u dítěte (ztráta očního kontaktu, apatie, ztráta prvních slov, ztráta žvatlání, zájmu o okolí, epileptické záchvaty atd.) během několika měsíců po očkování, někteří dokonce v den očkování („Od doktora jsme si donesli jiné dítě.“). Jedni rodiče mi se slzami v očích ukázali velice znepokojující videozáznam, který náhodou pořídili před a po vakcinaci (ukazoval přesně to, co mi ostatní desítky rodičů jen popisovaly).

Reklama

1. den: Dvouletý chlapeček Erik pobíhá po zahradě, směje se, na zavolání maminky jí zamává, podívá se na ni, přiběhne k ní, slyším i slova.

2. den: Erik mamince živě ukazuje, co našel na zahradě na zemi, nadšeně s ní sdílí (i verbálně) svoje poklady. TO ODPOLEDNE ODCHÁZÍ ERIK NA OČKOVÁNÍ.

3. den (PO OČKOVÁNÍ): Erik sedí v kočárku a s obličejem bez výrazu hledí do dálky. Maminka volá jeho jméno, Erik nereaguje. Maminka se k němu sehne a snaží se navázat kontakt. Erik nereaguje.  Se zaujetím si začne prohlížet svoje prstíky a třese si rukou před očima. Od tohoto dne ztratil Erik kontakt se svoji rodinou i svá první slova. Proměnil se v pověstné „jiné dítě“. Pediatr odmítá jakoukoliv souvislost Erikova stavu s očkováním.

Pokud v Česku (ale i v jiných zemích) sdělí rodič lékaři podezření na to, že vakcína spustila u jejich dítěte autismus, dost často se jim dostane razantního odmítnutí této souvislosti, někdy i zesměšnění. Toto podezření rodičů není ani zapsáno v kartě dítěte, natož aby bylo hlášeno na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dítě není nijak vyšetřeno, dále se nic nezjišťuje. Dítě i jeho sourozenec jsou dále očkováni podle očkovacího kalendáře. Zoufalí rodiče jsou posláni domů s tím, že jde pouze o časovou koincidenci!

Netvrdím, že očkování spouští nebo způsobuje autismus. Toto tvrzení si nemohu dovolit, nejsem lékař nebo vědec.  Ptáme se však, kde berou jistotu odborníci, kteří tvrdí, že autismus žádnou spojitost s očkováním nemá? Ano, existují studie, které prokazují, že autismus nemá s očkováním spojitost. Existují však i studie (1), které ukazují na to, že autismus s očkováním spojitost má. Toto téma je tedy velice obsáhlé a nedá se k němu jednoznačně vyjádřit. A hlavně existuje spousta rodičů, kteří chtějí vědět jak to, že se jim dítě tak dramaticky změnilo v krátké časové následnosti po očkování! Tito rodiče jsou ignorováni.  Jak vážně můžeme brát tedy tvrzení, že nežádoucí účinky po očkování se vyskytnou pouze zřídka?

Někteří čeští odborníci zmiňují často „selhání“ vědce Andrew Wakefielda, který byl spoluautorem studie, ukazující na spojitost autismu a očkování. Tato studie byla následně zpochybněna a jejímu autorovi odebraná licence.  To, co čeští odborníci nezmiňují, je soudní proces, po kterém byla jména autorů studie očištěna a licence navrácena (2). Znovu opakuji, že to zdaleka není jediná studie, která na spojitost autismu s očkováním ukazuje. Je pravděpodobné, že děti s autismem k němu měli už od narození určitou predispozici a očkování mohlo být pouze spouštěčem autismu (ne jeho příčinou). Jak ale můžeme predispozice poznat? Co když je má i sourozenec dítěte?

Pokud náš případ přispěje k větší diskusi na téma očkování a přiměje rodiče o něm přemýšlet (např. nejít s čerstvě naočkovaným dítětem z ordinace rovnou na plavání kojenců či počkat v čekárně lékaře 30 min. po očkování pro případ anafylaktického šoku atd.), budeme jenom rádi.

Chci tímto velice poděkovat naší právničce Zuzaně Candigliotě, která nás dlouhodobě zastupuje u soudu i v médiích (děkujeme celé Lize lidských práv).  Její práce není vůbec lehká. Mnohé díky také spolku ROZALIO za jejich podporu.

stěžovatelka

 

(1) http://www.scribd.com/doc/220807175/86-Research-Papers-Supporting-the-Vaccine-Autism-Link 

(2) http://healthimpactnews.com/2012/british-court-throws-out-conviction-of-autismvaccine-md-andrew-wakefields-co-author-completely-exonerated