Reklama
 
Blog | Zuzana Candigliota

Vyšetří někdo policejní násilí na ženě a její dcerce a nečinnost GIBS?

Minulý týden jsem dostala dopis od anonymního policisty, který popisuje nezákonné praktiky policie a Generální inspekce bezpečnostních sborů v Českých Budějovicích. Jako právnička neziskové organizace jako jediná z adresátů nemám žádnou kompetenci věc vyšetřovat, ale zkusím následně zjistit, jaké kroky učinili ostatní jmenovaní.

Jediná moje poznámka – největší vinu na současném stavu má předseda vlády Bohuslav Sobotka, který je ze zákona nadřízeným ředitele GIBS, ale nijak neřeší dlouhodobě nevyhovující stav GIBS, její neprofesionalitu, nezákonné praktiky a podezření z korupce.

Liga lidských práv upozornila na praktiky GIBS ve stínové výroční zprávě, v analýze GIBS – utržená ze řetězu právního státu a v trestním oznámení, které různé stupně státního zastupitelství ani po půl roce neprošetřily.

A zde tedy obsah obdrženého dopisu:

Reklama

Stálá komise pro kontrolu činnosti GIBS
Mánesova 3
120 00 Praha 2
k rukám vážené paní místopředsedkyně komise Mgr. Jany Černochové

Liga lidských práv
Londýnská 31
Praha 2 Vinohrady 120 00
k rukám vážené paní Mgr. Zuzany Candiglioty

Krajské státní zastupitelství České Budějovice
Goethova 2
370 70 České Budějovice

Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 585/4
660 55 Brno-město

Ministerstvo vnitra České republiky
Nad Štolou 3
p.o.Box 21
170 34 Praha 7
k rukám ministra vnitra pana Bc. Milana Chovance

Generální inspekce bezpečnostních sborů
Skokanská 2311/3
169 00 Praha 6
k rukám pana ředitele plk. Ivana Bílka

Vážený pane ministře vnitra, Vážená komise pro kontrolu GIBS, Vážení pánové a dámy z Ligy lidských práv, Vážení státní zástupci Nejvyššího státního zastupitelství a Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích a Vážený pane řediteli GIBS.

Jako policista s více jak 25 letou praxí tímto, chápu možná neobvyklým způsobem, podávám trestní oznámení na zatím přesně neustanovené příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů sloužící v Českých Budějovicích.

Vždy jsem se snažil sloužit lidem této země, snažil jsem se sloužit tak, aby na mne mé děti mohly být hrdé, abych se nikdy a za žádných okolností nezpronevěřil služební přísaze a prosazoval zákonem způsobem padni komu padni. Chápu tu skutečnost, že na malém městě jakými bezesporu České Budějovice jsou, je to z důvodu osobních vazeb těžší, kdy zůstat nad věcí a nestranný vyžaduje alespoň trochu osobní statečnosti, ale právě kvůli tomu příslušníci bezpečnostních sborů skládají služební přísahu.

To co se děje na GIBS v Českých Budějovicích začala přerůstat všechny meze. Protekcionalismus k pachatelům trestné činnosti z řad policie, na druhé straně zahájení vyšetřování nepohodlných policistů „na zakázku“ ze strany služebních funkcionářů policie z jakéhokoliv malicherného důvodu, zcela zjevná nekompetentnost příslušníků GIBS a jejich nechuť plnit si své povinnosti, kterou dávají otevřeně najevo, to je všední realita v Českých Budějovicích.

Poukazuji přímo na trestnou činnost příslušníků GIBS, která v tomto systému vyrostla. To, že se příslušníci GIBS chovají jako utržení ze řetězu s vědomím, že jim se nic nemůže stát, dokládá následující:

Veronika S. (anonymizováno), žena okolo 30 let věku a matka malého dítěte, přišla domů loni v létě r. 2013, když ještě bydlela v Českých Budějovicích, do svého bytu ve středu města z oslavy po vypití několika piv. Pohádala se na chodbě se svými sousedy, kteří po hádce přivolali policii. Policisté se dostavili na místo, zazvonili u vchodových dveří do bytu, a když jim Veronika S. bez problémů otevřela, tak bez důvodu a hlavně bez patřičného oprávnění, které by mělo oporu v zákoně, vnikli Veronice S. do bytu, kdy je třeba podotknout, že Veronika S. byla pouze ve spodních kalhotkách. Tam ji za zavřenými dveřmi spoutali a odvezli na záchytku, i když to její stav v žádném případě nevyžadoval. To nejhorší, co se však stalo, bylo to, že v bytě fyzicky napadli i její malou pětiletou dcerku, která se po jejich vniknutí do bytu a fyzickém napadání matky ze strany policistů snažila maminku bránit. Nevěřil jsem tomu do té doby, dokud jsem neuviděl na jejím těle podlitiny a modřiny, které utrpěla po zákroku příslušníků PČR. Dcerka po této návštěvě policie měla noční děsy, pomočovala se, na jakýkoli hluk na chodbě reagovala ukrýváním v bytě a prosila maminku, aby neotevírala dveře a měla panický strach z jakékoli uniformy. Veronika se raději přestěhovala z města na venkov, aby byla stranou jakéhokoliv dění. Věc neoznamovala, neboť se bála reakce policie. O svoji zkušenost se zákrokem policie se však podělila s různými lidmi, kdy nejprve se nic nedělo, ale k její radosti ji navštívili ke konci roku pánové z GIBS, kteří jí sdělili, že ví o tom, co se stalo a že tu věc vyšetřují. Veronika se jim se vším svěřila a sdělila jim i jména ostatních osob, které byly při incidentu na místě přítomni, a zákrok viděli. Pánové z GIBS jí sdělili, že se tato věc řádně vyšetří. Pak ji navštívili ještě jednou. Stručně jí však sdělili, že má na vše zapomenout a že se nic vyšetřovat nebude. Když jim slíbila, že si stěžovat nebude, odjeli. Veronika od té doby ztratila jakoukoli víru ve spravedlnost a právní stát.

Vážení státní zástupci Nejvyššího státního zastupitelství a Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích. Podávám tímto trestní oznámení na neustanovené příslušníky GIBS v Českých Budějovicích, kteří se dopustili výše popsaného jednání, kterým dozajista naplnili všechny zákonné znaky tr. činu zneužívání pravomoci úřední osoby.

Vážený pane ministře vnitra, Vám, jako svému nejvyššímu nadřízenému, který stojí i nad policejním prezidentem, dávám na vědomí, čeho jsou bohužel policisté schopni, tedy i zaútočit na bezbranné několikaleté dítě a prosím Vás, abyste byl nápomocen při šetření státního zástupce.

Vážená komise pro kontrolu GIBS, Vám dávám na vědomí surovou realitu, která na GIBS v Českých Budějovicích panuje, kdy Vás ujišťuji, že popisovaná věc je pouze pomyslný vrcholek ledovce nezákonností, nekompetentností a neplnění si povinností, kterých se příslušníci GIBS zde dopouštějí. Dohlédněte prosím v rámci svých možností a kompetencí na řádné vyšetření této věci, která se bezesporu stala, kdy nešetření útoku policistů na bezbranné dítě a její takřka nahou matku po evidentně nezákonném vstupu do bytu vrhá špatné světlo nejenom na GIS, ale bohužel i na policii.

Vážená Ligo lidských práv, Vám dávám na vědomí, že Vaše výtky směřované proti GIBS jsou v některých případech zcela na místě a oprávněné.

Vážený pane řediteli GIBS, Vám dávám na vědomí, čeho jsou schopni Vaši příslušníci z prostého protekcionalismu, vzájemných vazeb a pocitu vlastní nedotknutelnosti, pro které služební přísaha jsou pouze slova na zmačkaném cáru papíru, a prosím Vás, abyste svým podřízeným v Českých Budějovicích zkrátil řetěz ve výběhu tak, aby konečně začali dělat to, co se od nich očekává, tedy nestranně šetřit trestnou činnost příslušníků bezpečnostních sborů.

Vzhledem ke způsobu, jakým pánové z GIBS jednali s Veronikou S. a vzhledem k mne známé a shora popsané realitě všedního dne, která panuje v Českých Budějovicích, se nepodepíši, neboť nechci, aby s mnohem větším důrazem se začalo vyšetřovat třeba to, že jsem přišel o několik minut později do služby.

policista