Reklama
 
Blog | Zuzana Candigliota

Stěžujte si na policisty a skončíte před soudem

Chovali se k vám policisté nevhodně nebo máte pocit, že zanedbali své povinnosti? Domníváte se, že na ně v takovém případě můžete bez obav podat stížnost nebo trestní oznámení? Omyl! Tím si totiž můžete pěkně zavařit! Stejně jako pan Ladislav z Písku, který byl zatím nepravomocně odsouzen ke dvěma letům vězení s podmíněným odkladem za údajné spáchání trestného činu křivého obvinění.

Loňského roku pana Ladislava srazil na chodníku projíždějící cyklista, shodou okolností syn místního podnikatele. Lékař záchranné služby nezjistil žádná zranění, a tak policisté oba muže převezli na policejní stanici. Zde se pan Ladislav dožadoval, aby byly viníkovi nehody provedeny testy na přítomnost drog v těle. To však policisté odmítli. Když pan Ladislav volal své matce, aby jí sdělil, že je na policejní stanici, jeden z přítomných policistů mu mobilní telefon vytrhl z ruky, hovor ukončil, a teprve poté telefon opět vrátil. Další policista si ho bez jeho souhlasu natáčel na mobil. Později muž začal pociťovat brnění v nohou, dokonce se skácel k zemi a přes půl hodiny se nebyl schopen zvednout, proto opakovaně žádal policisty, aby opět zavolali záchrannou službu. Policisté však na něj nereagovali a nechali jej ležet na zemi.

Přístup policistů připadal panu Ladislavu arogantní a protiprávní, rozhodl se proto podat stížnost. Měl podezření, že se policisté vůči němu mohli dokonce dopustit několika trestných činů – zneužití své pravomoci (vytrhnutím mobilu z ruky), neposkytnutí pomoci (včasným nepřivoláním záchranky) a nadržování (neprovedení navrhovaného testu na drogy u viníka nehody).

Obviněn a odsouzen byl stěžovatel

Oznámení pana Ladislava však mělo přesně opačný účinek, než očekával. Namísto prošetření jeho stížnosti byl on sám obviněn z trestného činu křivého obvinění. 

Reklama

Stěžovatel samozřejmě namítal podjatost policistů, kteří byli pověřeni vyšetřováním. Pokud totiž vyšetřování trestného činu křivého obvinění proti policistům vede stejný policejní útvar, lze důvodně pochybovat o nezávislosti takového vyšetřování. Přesto nejprve sám vyšetřující policista a poté i jeho nadřízený stížnost z podivných důvodů zamítli a trestný čin tak vyšetřoval kolega policistů, proti nimž směřovala původní obvinění

Soudkyně Okresního soudu v Písku Marie Cvachová následně pana Ladislava odsoudila ke dvěma letům odnětí svobody s tříletou podmínkou za údajné spáchání trestného činu křivého obvinění s úmyslem poškodit policisty v zaměstnání.

Nikoliv křivé obvinění, ale pokřivené principy trestního práva

Jestliže na trestním řízení proti panu Ladislavu bylo něco křivého, nebylo to obvinění policistů, ale pokřivení principů platných pro trestní řízení ze strany soudkyně Cvachové a státního zástupce Petra Cigánka. Předmětem jejich zkoumání totiž nebylo to, zda obviněný úmyslně lživě policisty osočil, ale to zda se policisté namítaných činů dopustili či nedopustili. 

To jinými slovy znamená, že oznamovatel protiprávního jednání má být trestán za to, že se jeho podezření následně nepotvrdilo. To ale v případě pana Ladislava dokonce ani nebyla úplně pravda, protože během řízení bylo prokázáno, že mu policisté bez právního důvodu vytrhli telefon z ruky, a z videozáznamů též to, že ležel po delší dobu na zemi, aniž by se mu někdo z policistů snažil pomoci. Jeho stížnost tedy rozhodně měla racionální základ a pan Ladislav se mohl oprávněně domnívat, že došlo k pochybení policistů.

Zneužívaný paragraf

Na tomto případu je patrné, jak v praxi může vypadat zneužití často kritizovaného ustanovení trestního zákoníku o křivém obvinění, které může posloužit k umlčení nepohodlných stěžovatelů. A nejedná se o případ ojedinělý. Již v minulosti Liga lidských práv informovala o případu manželů Ľubových, kteří byli odsouzeni za pomluvu, když upozornili na špatné zacházení s dětmi v dětském domově v Novém Jičíně.

Taková soudní rozhodnutí působí velice demotivačně na všechny, kdo chtějí upozornit na podezření z protiprávního jednání. Je opravdu nemyslitelné, že by se měl občan obávat trestního stíhání, pokud se oprávněně domnívá, že se vůči němu úřední osoba dopustila nepravosti a chce si stěžovat. Tím spíše, týká-li se to ozbrojené složky, jakou je policie. Doufejme tedy, že výrok odvolacího soudu povede k napravení vzniklé znepokojivé situace.

Jednání odvolacího soudu se bude konat v 9.30 h dne 3. 1. 2013 na pobočce Krajského soudu v Táboře, Tř. Kpt. Jaroše 1851, místnost č. 75. Pan Ladislav se jednání zúčastní se svým advokátem.

Absurdní rozsudek je ke stažení zde.