Reklama
 
Blog | Zuzana Candigliota

Proč Městská policie v Praze šikanuje nudisty?

Páchají slunící se nazí lidé na zavedené nudapláži přestupek veřejného pohoršení? Závidí pražští strážníci nudistům nebo si potřebují buzerací přírodních lidí řešit svoje frustrace? Nemají nic jiného na práci? To se snad dozvím z výsledku své stížnosti.

Včera byl stejně jako dnes krásný slunečný den, proto jsme se s přítelem přišli slunit na známé místo pro nudisty – na břeh Vltavy k Branickému mostu. Užívali jsme si zde přijímání příjemné horké sluneční energie s občasnou energizující koupelí v řece. Krásné a výjimečné okamžiky klidu a svobody, které všem mohu jen doporučit.

Tuto idylku nejen naši, ale především jiných lidí narušila až dvojice strážníků…

 

Reklama

Městská policie hl. m. Prahy
Oddělení kontroly a stížností
Korunní 15
120 00 Praha 2

V Brně dne 26. 4. 2013

Vážený pane, vážená paní,

tímto podávám stížnost ve smyslu § 175 správního řádu na strážníky s evidenčními čísly 2828 a 2425.

Dne 25. 4. 2013 odpoledne na břehu Vltavy u Branického mostu jsem byla přítomna úkonu či zásahu uvedených strážníků Městské policie, kteří přistoupili k postarším nahým opalujícím se lidem a začali se s nimi dohadovat a nakonec je přiměli k tomu, aby se oblékli a odešli. Strážníci přitom jednali jen s těmito lidmi, ostatních včetně dalších obnažených lidí si nevšímali a také odešli. Nicméně vyvolali rozruch a obavy nás ostatních lidí, zda proti nám také nebude nějak postupováno. 

Jako důvod svého postupu strážníci uvedli, že si někdo údajně stěžoval. Samozřejmě každý má právo si stěžovat, pokud se mu něco nelíbí, ale to neznamená, že by strážníci hned bezmyšlenkovitě a bez vyhodnocení situace měli začít zasahovat. Mně se také nelíbí spousta věcí, kupříkladu metrosexuální vzhled některých spoluobčanů, ale to snad neznamená, že na můj podnět by vůči nim měla zasahovat městská policie!

Za předpokladu, že snad strážníci dovozovali, že docházelo k přestupku vzbuzování veřejného pohoršení, by bylo potřeba se podívat do judikatury, co to vlastně je. Podle Nejvyššího správního soudu (č. j. 2 As 69/2003-50) musí veřejné pohoršení současně naplnit trojici znaků:

  1. jednání musí být spácháno veřejně, tedy na místě veřejně přístupném,
  2. jednání musí subjektivně pohoršovat zpravidla více než dvě osoby, které budou tomuto jednání obvykle přítomny současně,
  3. jednání musí být v rozporu s tím obsahem mravnosti, na němž se společnost shodne v daném čase a místě.

Naplněn byl ovšem pouze první znak, druhý pravděpodobně ne a třetí dle mého názoru naplněn určitě nebyl.

Po dobu několika hodin, kdy jsem se na daném místě nacházela, chodili kolem občas jen dvojice lidí, jen jednou si pamatuji, že se procházela trojice lidí. Mám vážné pochybnosti o tom, že by ten den vůbec došlo k tomu, že by opalování se nahých lidí pohoršovalo současně tři jiné přítomné lidi a že by zároveň tito lidé podávali stížnost a vyžadovali řešení situace. Proto vznáším dotaz, kolik lidí vlastně bylo pohoršeno a stěžovalo si?

Ještě více by mě však zajímalo, jak a podle jakých kritérií strážníci vyhodnotili „obsah mravnosti, na němž se společnost shodne v daném čase a místě“? Je potřeba zdůraznit, že dané místo u tzv. mostu Inteligence je dlouhodobě zavedená a známá nudapláž, o které se i psalo i v novinách, např. v Pražském deníku (http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/i-v-praze-se-lze-jit-opalovat-na-nudu20110706.html). Je tedy obecně známo, že jde o místo, kam je možné se bez obav vydat k nahému poklidnému opalování a koupání a naopak kam by se vydávat neměli ti, kdož jsou trochu prudérnější a nahotou druhých pohoršeni. „V daném čase a místě“ je totiž obvyklé, že se zde nacházejí nudisté.

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že se nemůže jednat o přestupek vzbuzování veřejného pohoršení, neboť jednoznačně nejsou naplněny znaky tohoto přestupku. Pokud tedy strážníci zničehonic začnou přítomnost nahých lidí na této pláži „řešit“ a odrazovat je od tohoto příjemného trávení volného času, pak podle mého názoru jde o bezdůvodnou šikanu a narušování pokojného stavu, které nemají oporu v platném právu a jeho autoritativním výkladu podaném soudy.

Trochu filosofickou či sociologickou otázkou pak zůstává, proč by vůbec někoho měla pohoršovat lidská nahota, a to zvlášť u lidí polehávajících u vody? Jsou snad ti lidé, kteří si na nahotu stěžují, sami bez pohlavních orgánů? Jsou strážníci Městské policie bez pohlavních orgánů? Kolik je vůbec percentuálně takových lidí ve společnosti, které nahota pohoršuje? Pokud jsou pohlavní orgány pohoršující, nezůstávají objektivně pohoršující, i když jsou zakryté oděvem? Stejně jako je například pohoršující natáčení dětské pornografie, bez ohledu na to, že se tak děje skrytě?

Není naopak pohoršující spíše to, že si někdo stěžuje na nahé lidi na zavedené nudapláži a že strážníci namísto toho, aby věc vyřešili tím, že to řešit nebudou, neboť nejde o přestupek, tak neváhají jít narušovat pokojný odpočinek slunících se lidí? To opravdu strážníci nemají nic jiného na práci? Když už strážníkům není známa judikatura Nejvyššího správního soudu, kde zanechali alespoň zdravý rozum?

Děkuji za vyřízení své stížnosti a vyrozumění v zákonem stanovené době. Věřím, že se jednalo o individuální exces dvou strážníků a že omluvu za jejich nepřiměřený a nezákonný postup zveřejníte na Vašem webu Městské policie tak, aby milovníci nahého koupání byli ujištěni, že se něco podobného již nebude opakovat.

S pozdravem a přáním příjemného slunečného dne

Zuzana Candigliota