Reklama
 
Blog | Zuzana Candigliota

Apríl a násilné očkování v Poslanecké sněmovně

Tak jako aprílové počasí a tak jako aprílové vtípky to vypadalo během měsíce dubna v Poslanecké sněmovně. Začalo to otevřeným dopisem proti zaváděné možnosti násilného očkování.

Reakce hygienika Valenty - já a Liga lidských práv lžeme. Prý hromadné očkování dětí ve školách bez souhlasu rodičů nehrozí, ale krátce na to ministr přichází s návrhem zavést lékařské prohlídky ve školách. 

Reakce předsedy zdravotního výboru Vyzuly - novela se stahuje z projednávání. Sdělení poslankyně Markové - o otázce očkování bez souhlasu se povede diskuze na zdravotním výboru.

Ve skutečnosti ovšem stažena nebyla, žádná diskuze neproběhla a represivní návrh jde 28. 4. do druhého čtení.

Takže ještě jednou a chronologicky:

půlka března 2014 – jeden tatínek si všiml podezřelého usnesení zdravotního výboru s návrhem změny zákona o zdravotních službách, která rozšiřuje možnost péče „bez souhlasu“, a upozorňuje na to na sociálních sítích

26. března – v reakci na to zveřejňuji článek, ve kterém vysvětluji, že navrhovaná změna znamená zásadní průlom a umožní očkování dětí bez souhlasu rodičů a dokonce proti jejich vůli, neboť očkování má být nově vyřazeno z režimu práva na svobodný a informovaný souhlas a zařazeno do nedobrovolné péče, ke které si lékař nemusí vyžádat souhlas

Reklama

30. března – Liga lidských práv a spolek Rozalio společně vydávají Otevřený dopis k zastavení pokusu o zavedení násilné zdravotní péče, upozorňují poslance a vládu na problematičnost této novely a žádají její stažení

31. března – předseda zdravotního výboru Rostislav Vyzula reaguje e-mailem na zaslaný otevřený dopis a uvádí: „jedná se o vládní návrh a MZ stahuje tuto novelu z programu schůze sněmovny i díky tomuto problému a bude jej řešit.“

1. dubna – Hlavní hygienik Vladimír Valenta píše poslancům zdravotního výboru i s přílohami (1, 2, 3) a označuje otevřený dopis za:

  • demagogický
  • dezinterpretační
  • dezinformační
  • propagandistický
  • hrubě zkreslující
  • lživý
  • zoufalý

Hygienik odmítá, že by na základě změny zákona děti byly očkovány bez vědomí rodičů či proti jejich vůli např. ve školách a školkách. Podle něj může lékař dítě ošetřit a provést očkování jen v případě, že si ho zákonný zástupce zvolí a s dítětem se dostaví do ordinace. Je tak prý zcela vyloučeno, že by jakýkoliv rodičem nezvolený lékař vstoupil do školy či školky a tam očkoval děti.

Hygienik není ovšem nijak schopen vysvětlit, PROČ má dojít ke změně zákona, když již nyní je možné rodiče pokutovat za neočkování dětí, ovšem nelze očkování provést bez souhlasu či proti vůli rodičů. Pokud tedy v praxi nemá v tomto ohledu dojít k žádné změně a o násilném očkování se neuvažuje, ptám se, proč hygienik prosazuje změnu zákona, která má spoustu možností výkladu včetně možnosti násilného očkování dětí? Odpověď na tuto zásadní otázku chybí.

14. dubna – v Poslanecké sněmovně se koná seminář Problematika očkování, na kterém hygienik znovu
vysvětluje navrženou změnu zákona (asi od 26. minuty) se závěrem, že novela v žádném případě nezavádí možnost násilného očkování dětí bez souhlasu nebo proti vůli rodičů. Ovšem organizující poslankyně Soňa Markovámu mu nedává za pravdu, když uvádí (asi od 30. minuty): „Co se týká otázky očkování bez souhlasu, tak tam pokud se zkombinují dva pozměňovací návrhy které jsou navrženy, tak by mohlo dojít k určitým obavám, tak jak nám sdělila legislativa poslanecké sněmovny,  takže úplně tak jednoduché to není, ale předpokládám, že tato diskuze se zítra povede  na jednání zdravotního výboru.“

Na semináři pak přes nelibost poslankyně Markové, která měla v úmyslu kritikům povinného očkování dát jen minimum prostoru, vystoupí se svými prezentacemi MUDr. Zálešáková a MUDr. Gandalovičová, které obě mají negativní zkušenosti s očkováním u vlastních dětí. Paní Zálešáková upozornila na to, že současné očkování není šetrné a je na úkor dětí a v závěru předložila celou řadu návrhů ke zlepšení systému očkování. Paní Gandalovičová vystoupila s překvapivou prezentací na téma autismus a očkování, ve které upozornila na mnoho kolujících mýtů a na právě probíhající skandál v USA, kdy jeden z výzkumníků po letech přiznal, že studie vyvracející souvislost mezi autismem a očkováním byly zmanipulovány.

Za zmínku ještě stojí příspěvek neuroložky Veroniky Tiché o neurologických komplikacích v souvislosti s infekčními nemocemi i očkováním, ve kterém upozornila na nedostatečné vyhodnocování bezpečnosti vakcín z dlouhodobého hlediska.

Za dané situace, kdy i lékaři začínají vystupovat proti současnému nastavení očkování a nedostatečně zajištěné bezpečnosti očkování, je ještě absurdnější přitvrzovat represe vůči rodičům i dalším osobám. Veškeré prezentace a zvukový záznam semináře jsou ke stažení

15. dubna – v médiích se objevuje informace, že ministr zdravotnictví Němeček jedná s ministrem školství o zavedení preventivních lékařských prohlídek do škol a uvedl: „Připravujeme úpravu stávajícího zákona, aby bylo možno realizovat lékařské prohlídky mimo ordinace lékařů i mimo sociální prostředí pacientů.“

15. dubna – na jednání zdravotního výboru se ptám jeho předsedy Rostislava Vyzuly, jak je to se stažením novely, o kterém mi psal do e-mailu a o kterém na webu Poslanecké sněmovny není ani zmínka. Odpovídá, že to prý myslel tak, že na začátku ministerstvo novelu stáhlo, ale teď už se na ní nic diskutovat a měnit nebude a půjde do druhého čtení. Předpoklad poslankyně Markové, že se na jednání bude diskutovat otázka očkování bez souhlasu, nebyl naplněn – tato otázka již nebyla zařazena na program jednání.

28. dubna – druhé čtení novely zákona (odkaz na průběh legislativního procesu – web Poslanecké sněmovny)

Co můžete dělat?