Reklama
 
Blog | Zuzana Candigliota

Kdo stojí za návrhem očkování bez souhlasu?

Překvapivě se ukázalo, že za nenápadným návrhem otevřít možnost očkování bez souhlasu (což znamená i proti vůli) jednotlivce nebo jeho zákonných zástupců, stojí Ministerstvo zdravotnictví a jeho hlavní hygienik Vladimír Valenta. Je to přitom on, kdo neustále do médií prohlašuje, že s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví údajně k žádným výrazným změnám nedochází a že pouze dochází ke snižování sankcí.

O nenápadně schváleném pokusu rozšířit i na očkování možnost nucené zdravotní péče jsem informovala v článku před týdnem. Jen pro připomenutí – návrh ve znění „bez souhlasu se též poskytují zdravotní služby stanovené k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění zákonem o ochraně veřejného zdraví nebo v nezbytném rozsahu na jeho základě“ by znamenal vynětí pravidelného očkování z režimu svobodného informovaného souhlasu a možnost provádět očkování bez informování a souhlasu (při nepozornosti) a dokonce i proti vůli rodičů.

Z webu zdravotního výboru nebylo vůbec zřejmé, kdo návrh předložil, proto jsem podala žádost o informace. Mezitím také Liga lidských práv a Rozalio rozeslaly ministrům a poslancům Otevřený dopis k zastavení pokusu o zavedení násilné zdravotní péče, na základě něhož prý Ministerstvo zdravotnictví stáhlo novelu z programu schůze sněmovny.

Včera mi asistentka Výboru pro zdravotnictví poslala odpověď na žádost o informace, kdo za kontroverzním pozměňovacím návrhem stojí. Jednalo se o pozměňovací návrh poslance Davida Kasala, který byl prý vytvořen ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Asistentka také uvedla, že moji žádost o informace přeposlali hlavnímu hygienikovi Valentovi, v jehož gesci je tato problematika, aby mě v této věci kontaktoval (upřímně řečeno, jsem velice zvědavá, zda mě bude kontaktovat).

Reklama

V příloze poslala také onen pozměňovací návrh a moje prozíravost mě přivedla k myšlence podívat se na vlastnosti souboru. Jaké překvapení! Autorem dokumentu je „JUDr. Krýsová Zdena“, což je podřízená hlavního hygienika Valenty.

Z mého pohledu je vysoce pravděpodobné, že předkladatel pozměňovacího návrhu poslanec Kasal posloužil Valentovi pouze jako „podvozek“ k nenápadnému „projetí“ vysoce kontroverzního totalitního návrhu omezující základní lidská práva, který nemá v žádné demokratické zemi obdoby. Jinak proč by tento návrh ministerstvo nezařadilo již do svého vládního návrhu, ke kterému proběhla veřejná diskuze? Kasala se nechci zastávat, ale možná ani nevěděl, co ve spolupráci s ministerstvem navrhuje, a asi to nevěděli ani ostatní poslanci zdravotního výboru.

Odůvodnění návrhu je matoucí a není zřejmé, co tím chtělo být řečeno: „Text se navrhuje upravit tak, aby bylo zřejmé, že k účinnosti opatření stanovených k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění zákonem o ochraně veřejného zdraví nebo na základě tohoto zákona, se nevyžaduje souhlas pacienta. Tím by byla popřena ústavní zásada, že povinnosti lze uložit zákonem nebo na základě zákona i povaha správního rozhodnutí, jak ji upravuje § 67 správního řádu (viz shora).“

V současné době samozřejmě očkování jako povinnost uloženo je (na základě zákona nebo i správního rozhodnutí dle § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví). Nesplnění povinnosti ovšem znamená možnost pokuty, nikoliv možnost vynutit povinnost a násilně podrobit jednotlivce očkování. Vynutitelnost péče je omezena na společensky závažné případy, jako je neodkladná péče k záchraně života dítěte. Pokud by se vynutitelnost péče měla rozšiřovat na péči na zdravých dětech, je to věc, která vyžaduje důkladnou veřejnou diskuzi a ne pokoutný návrh s matoucím odůvodněním.

Hlavní hygienik Valenta ve své funkci nahradil korupčníka Michaela Víta a původní očekávání veřejnosti bylo, že konečně své funkci dodá důvěryhodnost. Namísto toho je jeho zapletení do této s prominutím prasárny jen třešničkou na dortu jeho činnosti od roku 2012, kterou poškozuje zájem a zdraví dětí. Jen namátkou:

  • je neschopný zajistit bezpečné očkování – aby se řádně hlásily nežádoucí účinky a byla vyhodnocována bezpečnost současného očkovacího schématu a vakcín, aby pediatři byli vzděláváni v otázce bezpečného očkování a vyhodnocování kontraindikací, aby existovala možnost individuálních očkovacích plánů,
  • je neschopný vyjít vstříc a zajistit úhradu vakcíny i rodičům, kteří očkovat chtějí, ale šetrněji, než hexavakcínou v nesmyslném schématu 3+1,
  • toleruje stav jednostranného a podjatého obsazení Národní imunizační komise, kde jsou zastoupeni spolupracovníci farmaceutického průmyslu v konfliktu zájmů, ale chybí odborníci, kteří se zabývají závažnými nežádoucími účinky po očkování,
  • nepřipravil převzetí odpovědnosti státu za újmu způsobenou očkováním, přestože se o této nutnosti diskutuje už roky, bývalý šéf pediatrické společnosti Janda mu před několika lety zprostředkoval informace od rakouských kolegů o jejich modelu odškodňování a v roce 2011 odpovědnost státu doporučila i Národní imunizační komise,
  • pod jeho vedením Ministerstvo schvaluje jednostranné a manipulativní reklamy na vakcíny v rozporu s legislativou EU, v rozporu se zájmy spotřebitele, ale v zájmu výrobců vakcín.

Všechny tyto body a čerstvé zjištění o snaze pana Valenty zavést nucené očkování by měly začít viklat s židlí, na které sedí. Pokud se hygienik nechce dočkat defenestrace, měl by okamžitě přehodit výhybku, opustit svoji vizi represí a začít pracovat na získávání si důvěry veřejnosti v systém očkování.

Návrhy, které je možné přijmout hned, už k dispozici má.